OPŁATY KLASA 1-3


 OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 Lp.
SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI ZA SZKOŁĘ
OPŁATA
DODATKOWE INFORMACJE
 1 Wpisowe 600,00 PLN Jednorazowa bezzwrotna opłata na cały okres pobytu dziecka w szkole, płatna przy podpisaniu umowy cywilno – prawnej.
 2 Czesne 600,00 PLN Nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w szkole. Płatne z góry do 5-go każdego miesiąca od  IX.2016 do VI 2017 (10 miesięcy).
 3 Ubezpieczenie 30,00 PLN Płatne do końca pierwszego miesiąca pobytu dziecka w szkole.
 4 Rada Rodziców Informacja pojawi się w przypadku ukonstytuowania się organu.
 5 Stawka żywieniowa Do ustalenia z rodzicami Jednakowa dla wszystkich dzieci. Podlega zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku nieobecności dziecka w szkole.
 6 Wycieczki i wyjazdy do teatru Po ustaleniu z rodzicami
7 Zielona/Biała Szkoła Po ustaleniu z rodzicami

.

ZAJĘCIA DODATKOWE

.

 Lp.
RODZAJ ZAJĘĆ
STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
DODATKOWE INFORMACJE
 1 Szachy 20,00 PLN Jeden raz w tygodniu
 2 Taniec W ramach w-f
 3 Tenis W ramach w-f

 

UWAGA!

Informacja o zmianach w opłatach publikowana będzie do wiadomości publicznej do końca kwietnia poprzedzającego kolejny rok szkolny.