KADRA


JOLANTA MARIA RYBARCZYK
Dyrektor
Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: tytuł magistra na kierunku historia, specjalizacja nauczycielska
 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: studia podyplomowe w zakresie Europeistyka
 • Collegium Balticum w Szczecinie: język angielski specjalizacja nauczycielska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim: studia podyplomowe w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • WOM w Gorzowie Wielkopolskim – zarządzanie oświatą
 • Polski Instytut Montessori – zarządzanie placówkami montessoriańskimi
 • Polski Instytut Montessori: Dyplom Nauczyciela Montessori. Ukończyła 450 godzinny program zawierający teorię, obserwację i praktykę w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia.
 • Polski Instytut Montessori: Ukończyła 300 godzinny program zawierający teorię, obserwację w szkolnym środowisku montessoriańskim z dziećmi w wieku 6 – 9 lat

 

MONIKA JAGIEŁŁO-TRIF
Zastępca dyrektora, nauczyciel angielskiego
Wykształcenie:

 • Studia II stopnia filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego z przygotowaniem Pedagogicznym, Gorzów Wlkp.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Międzynarodowy koordynator projektu Erasmus+ „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” w ZSP Nr 1 w Barlinku
 • Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie oświatą – WOM Gorzów Wlkp.
 • Kurs pedagogiki M. Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi.

 

iga_chabowska IGA CHABOWSKA
Nauczyciel
Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: tytuł zawodowy licencjata na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna i język niemiecki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: 150 godzinny program zawierający teorię pracy w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia, w zakresie matematyki, języka i kultury.
 • Polski Instytut Montessori: 150 godzinny program zawierający teorię pracy w szkolnym środowisku montessoriańskim z dziećmi od 6 do 9 roku życia, w zakresie matematyki, języka i kultury.

 

agataberbich AGATA GERBICH
Nauczyciel
Wykształcenie:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Tytuł licencjat na kierunku pedagogika. Specjalizacja : nauczycielska oraz specjalizacja dodatkowa : przedszkolna.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: 150 godzinny program zawierający teorię pracy w szkolnym środowisku montessoriańskim z dziećmi od 6 do 9 roku życia, w zakresie J.Polskiego, historii, geografii

 

SZYMON BUNDA
Trener tenisa
Wykształcenie:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim: tytuł zawodowy licencjat na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia.
 • Politechnika Koszalińska: tytuł magistra na kierunku pedagogika w zakresie specjalności: mediacje i negocjacje społeczne.

Ukończone kursy i szkolenia: 

 • Towarzystwo Edukacji Bankowej na kierunku odnowa biologiczna i masaż.
 • Akademia Sportu, Gdańsk: Instruktor tenisa ziemnego.