OPŁATY KLASA 1-6


 OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 Lp.
SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI ZA SZKOŁĘ
OPŁATA
DODATKOWE INFORMACJE
 1 Wpisowe 600,00 PLN Płatne do 10.06.2021r.
 2 Czesne 700,00 PLN Płatne przez 10 miesięcy od IX.2021 do VI 2022.  Nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w szkole.  Płatne z góry do 5-go każdego miesiąca.

10% zniżki na 2 i kolejne dziecko uczęszczające do szkoły i przedszkola.

 3 Ubezpieczenie wybór indywidualny rodzica
 4 Rada Rodziców Informacja pojawi się w przypadku ukonstytuowania się organu.
 5 Stawka żywieniowa 13,00 PLN Jednakowa dla wszystkich dzieci. Podlega zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku nieobecności dziecka w szkole.
 6 Wycieczki i wyjazdy do teatru Po ustaleniu z rodzicami
7 Zielona/Biała Szkoła Po ustaleniu z rodzicami

.

UWAGA!

Informacja o zmianach w opłatach publikowana będzie do wiadomości publicznej do końca kwietnia poprzedzającego kolejny rok szkolny.