O NAS


Witamy w Montessori School Barlinek

W Montessori School Barlinek, chcemy tworzyć dobrą atmosferę pracy, której podstawę stanowi zaangażowanie w to, co robimy oraz wzajemny szacunek
Zespół tworzący Montessori School składa się z osób związanych z Niepublicznym Przedszkolem Językowym W Wiśniowym Sadzie w Barlinku. Idea powołania szkoły montessoriańskiej w naszym mieście jest odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną wielokrotnie przez rodziców naszych przedszkolaków, jak również naturalną kontynuacją naszej dotychczasowej działalności.

Postanowiliśmy stworzyć w Barlinku szkołę podstawową, odpowiadającą naszym marzeniom i podążającą za myślą pedagogiczną Marii Montessori. Chcemy dać naszym uczniom możliwość harmonijnego rozwoju oraz stworzyć alternatywę dla konwencjonalnej edukacji. Pragniemy wzbudzić w dzieciach entuzjazm do nauki, budować w nich poczucie wartości oparte na adekwatnej samoocenie oraz uczyć otwartości na ludzi i na otoczenie.

 

MismARIAMONTESSORIja i wizja

Misją naszej szkoły jest edukacja oparta na pedagogicznej metodzie Marii Montessori oraz najnowszej wiedzy z zakresu neurobiologii i neuropsychologii, której efektem jest kształcenie kompetencji dziecka, zdolnego do reagowania na wyzwania jakie stawia współczesna zmieniająca się rzeczywistość..

Do Montessori School Niepublicznej Szkoły Podstawowej zapraszamy wszystkich rodziców szukających dla swoich dzieci miejsca, w którym będą mogły odkrywać świat w atmosferze współpracy, gdzie będą się uczyły samodzielności, niezależności i odpowiedzialności.

Współpraca

Nasza szkoła współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Montessori w Łodzi oraz Polskim Instytutem Montessori
w Warszawie.