UBEZPIECZENIE


Szanowni   Rodzice,

Informujemy, że w obecnym roku zakup ubezpieczenia NNW dla dzieci możliwy jest za pośrednictwem  dedykowanego dla  naszej placówki linku:

 

https://bezpieczny.pl/przedszkole/02648

 

Oferta ubezpieczenia  została przygotowana przez Bezpieczny.pl przy współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Rodzic ma  możliwość wyboru jednego z kilku dostępnych wariantów ubezpieczenia, a  korzystając z dedykowanego dla  naszej placówki  linku otrzyma 10% rabatu na każde dziecko. Dodatkowo, w ramach jednego zakupu, jest możliwość ubezpieczenia dzieci z innych przedszkoli, czy szkół.

 

Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom i potrzebom, ponadto:

  • Każdy wariant jest rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportów (treningi, zawody, wyjazdy),
  • Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24h na dobę przez cały rok (wakacje, ferie itd.),
  • Wypłata odszkodowania jest za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Brak limitów/ograniczeń za zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji do sumy ubezpieczenia,
  • W zakresie również pobytu w szpitalu, poważne zachorowanie, zwrot za wizytę u lekarza gdy ugryzie kleszcz, pomoc psychologiczna, zwrot za wycieczkę i wiele innych zgodnie z ofertą.

 

OWU: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Tabela Urazów: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

 

W przypadku pytań lub trudności z zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt z Opiekunem Bezpieczny.pl

Pan Mariusz Patynowski    tel. 789 035 333   e-mail: mpatynowski@bezpieczny.pl

 

Dodatkowo:

  • Compensa

http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=3d20f6f4-1cf5-42fb-bdd8-9f33a3f74316

 

  • Wiener

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczone-dziecko/r/20135