List Dyrektora szkoły do Rodziców


List
Dyrektora
Montessori School Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

Do Rodziców,
rozważających kształcenie swoich dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym w duchu pedagogiki montessoriańskiej.

1

 

Celem mojego listu jest przedłożenie zainteresowanym rodzicom informacji, na temat prowadzonych przeze mnie, chociaż jeszcze nie zakończonych starań, o utworzenie montessoriańskiej niepublicznej szkoły podstawowej w Barlinku.
Jolanta Maria Rybarczyk, Dyrektor

 

Szanowni Państwo,

Idea utworzenia niepublicznej szkoły podstawowej w Barlinku wyrosła z oczekiwań części rodziców związanych z Niepublicznym Przedszkolem Językowym W Wiśniowym Sadzie, a także moim przekonaniem o wartości jaką daje dzieciom nauczanie metodą Marii Montessori.

Pierwsze próby utworzenia szkoły podjęliśmy razem z rodzicami 2 lata temu, jednak trudności lokalowe uniemożliwiły sfinalizowanie podjętego  wówczas wysiłku. Już wtedy, wśród przedszkolnego grona pedagogicznego, pojawiły się nauczycielki gotowe do dalszego kształcenia w zakresie metody Marii Montessori dla etapu wczesnoszkolnego, na poziomie klas 1-3 i rozpoczęły je w 2014 roku.

W bieżącym roku, ciągle wspierana przez grupę rodziców, postanowiłam dokończyć rozpoczęty wówczas proces. We wrześniu 2015 roku uzyskałam pozytywną opinię zachodniopomorskiego kuratora i Montessori School Niepubliczna Szkoła Podstawowa została wpisana do rejestru szkół niepublicznych w gminie Barlinek.

Rozpoczęłam również współpracę z panią Moniką Jagiełło-Trif, która wyraziła gotowość nie tylko do nauczania języka angielskiego w szkole, ale również partycypowania w zarządzaniu nią razem ze mną.

Wspólnie tworzymy innowacyjny projekt dla przedszkola w ramach programu Erasmus +, a w przypadku jego ewentualnej pozytywnej oceny, treści projektu wdrożymy również w procesie nauczania w szkole.

Efektem wspólnie podjętych działań, jest skierowanie pani Moniki Jagiełło-Trif na kurs pedagogiczny metodą Montessori w Polskim Stowarzyszeniu Montessori.

Do pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy klasy pierwszej w Montessori School, dzięki zdobytemu w przedszkoluW Wiśniowym Sadzie doświadczeniu i ustawicznemu doskonaleniu swoich kwalifikacji, gotowa jest pani Iga Chabowska.

Pragnę aby pod jednym dachem, pomiędzy godziną 7:30 i 16:30, dziecko mogło odbyć zajęcia obowiązkowe i dodatkowe z oferty adresowanej do wszystkich uczniów, lecz jeśli powiodą się nasze plany, aby mogło również wybrać zajęcia  z oferty adresowanej indywidualnie, np. gry na pianinie.

Słabym punktem przyszłej szkoły będzie brak sali gimnastycznej. Wiem jednak, jak bardzo ważną rolę w procesie uczenia się i rozwoju odgrywa wychowanie fizyczne. Znam również możliwości jakie w tym zakresie oferuje infrastruktura naszego miasta. Mam więc nadzieję, że współpraca ze środowiskami związanymi z szeroko rozumianym sportem w Barlinku, pozwoli wypełnić oczekiwania jakie w tym zakresie niesie ze sobą obowiązek realizacji podstawy programowej oraz konieczność krzewienia kultury fizycznej.  

Odbyłam już wstępne rozmowy z trenerem tenisa panem Szymonem Bundą, mam jego zgodę na realizację części zajęć na korcie tenisowym, a lekcje gry       w tenisa znalazły się już w ustalonym na poniedziałek tygodniowym szkolnym planie pracy klasy pierwszej.

Mamy bardzo dobrą moim zdaniem lokalizację szkoły, niestety ciągle nie jest sfinalizowana kwestia przygotowania samego budynku. Działania w tym zakresie zostały przeze mnie podjęte i oczekuję, że pierwsze pozytywne decyzje zapadną na przełomie kwietnia i maja. To jeszcze będzie bardzo dobry czas na to, aby zakończyć remont, wyposażyć sale w zgodne z nauczaniem Montessori pomoce dydaktyczne i godnie przyjąć dzieci w dniu 1 września 2016 roku.  

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkołą dla swoich dzieci, która pracując metodą pedagogiczną Marii Montessori i wykorzystując najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii i neuropsychologii stawia na kształcenie kompetencji dziecka, a tym samym przygotowanie go do stawiania czoła wymogom zmieniającego się współczesnego świata, zapraszam do śledzenia naszej strony internetowe i trzymania kciuków za skuteczne dokończenie wyzwania noszącego nazwę Montessori School.

Jolanta Maria Rybarczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *