KADRA


JOLANTA MARIA RYBARCZYK
Dyrektor
Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: tytuł magistra na kierunku historia, specjalizacja nauczycielska
 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: studia podyplomowe w zakresie Europeistyka
 • Collegium Balticum w Szczecinie: język angielski specjalizacja nauczycielska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim: studia podyplomowe w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • WOM w Gorzowie Wielkopolskim – zarządzanie oświatą
 • Polski Instytut Montessori – zarządzanie placówkami montessoriańskimi
 • Polski Instytut Montessori: Dyplom Nauczyciela Montessori. Ukończyła 450 godzinny program zawierający teorię, obserwację i praktykę w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia.
 • Polski Instytut Montessori: Ukończyła 300 godzinny program zawierający teorię, obserwację w szkolnym środowisku montessoriańskim z dziećmi w wieku 6 – 9 lat

 

kasperkiewicz ELŻBIETA KASPERKIEWICZ
Dyrektor
Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy tytuł magistra matematyki ,  specjalność nauczycielska
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie, studia podyplomowe w zakresie „Organizacji i Zarządzania Oświatą,
 • Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki, studia podyplomowe w zakresie „Informatyki”

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie – „Programowanie pracy szkoły”
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, uzyskanie tytułu – egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części mat-przyr. , egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, egzaminator egzaminu ósmoklasisty
 • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia „AGAT” w Głogowie – „Kurs na kierownika wypoczynku”
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie- „Praca z uczniem zdolnym”
 • Centrum Animacji Kultury w Warszawie –„Metody integracyjne w pracy z grupą”
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki – „Matematyka z CABRI IIPL”
 • Ośrodek Praktycznych Umiejętności EDUCATIO w Trzebieży – „Kalkulatory graficzne Casio”

 

panowicz DARIA PANOWICZ
Nauczyciel

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie: tytuł zawodowy magister na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną dziecka

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: 252 godzinny program zawierający wczesnoszkolną  edukację montessori dla klasy 1-3 oraz zajęcia  uzupełniające z edukacji językowej z dziećmi 2, 5-6 roku życia.
iga_chabowska IGA GROSZEWSKA
Nauczyciel
Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: tytuł zawodowy licencjata na kierunku pedagogika w specjalności edukacja elementarna i język niemiecki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Polski Instytut Montessori: 150 godzinny program zawierający teorię pracy w środowisku montessoriańskim z dziećmi 2,5 do 6 roku życia, w zakresie matematyki, języka i kultury.
 • Polski Instytut Montessori: 150 godzinny program zawierający teorię pracy w szkolnym środowisku montessoriańskim z dziećmi od 6 do 9 roku życia, w zakresie matematyki, języka i kultury.

 

maksymilian_kozak MAKSYMILIAN KOZAK
Nauczyciel
Wykształcenie:

 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia: tytuł zawodowy magister na kierunku wychowanie fizyczne